Ako umiestniť bazén na pozemok časť 1.

Veľmi často dostávame otázku kam je najlepšie umiestniť bazén na môj pozemok. Pri rozhodovaní o bazéne sa najčastejšie skloňuje aký typ bazéna, technológie a úpravy vody je ten najvhodnejší, ale to čo najviac ovplyvní zážitok z vášho bazénu a kvalitu jeho používania je miesto kde začne báger kopať jamu.

Vizualizácia: Architektonický návrh riešenia bazénu s čajovým domčekom, POOLWALK vs. Polykárbonátový kryt. autor: SUA architecture

Obmedzenia bazéna

Prekážka v pohybe

Na väčšine pozemkov bazén a terasa okolo neho zaberá značnú časť z dostupnej plochy. Priemerne od 15 m2 do 75m2 . Bazén používame priemerne 3-4 mesiace v roku. Treba si vždy položiť otázku ako bude plocha bazénu vypadať ďalších 250 dní v roku.

Bezpečnosť

Otvorená vodná plocha poprípade jama pri vypustenom bazéne znamená ohrozenie našich najmilších. Je nutné zamedziť kontaktu detí a domácich zvierat s vodou. Riešenie musí ponúkať 100% ochranu pred utopení sa.

Znečistenie

Základnou požiadavkou je mať čistý bazén. Nálety listov, prachu, odkvitajúcich kvetov vedia znečistiť bazén za niekoľko hodín. Nie je to len problém estetický, ale v znečistenej vode sa množia riasy omnoho rýchlejšie a voda sa stáva nevhodná na kúpanie. Rast rias v bazéne obmedzujeme primárne chémiou. Sekundárne je dôležitá čistota bazéna a faktor na ktorý sa väčšinou zabúda zamedzenie slnečného svetla. Ideálne je chemicky nastaviť bazénovú vodu tak aby mala nevyhnutné množstvo chémie. Prechemizovaním bazénovej vody sa významne znižuje životnosť bazénu, technológii obehu vody a všetkých častí ktoré sú vystavené vode a jej výparom. Ešte dôležitejšie je ohrozenie zdravia. Rôzne alergické reakcie kože a slizníc poznáme všetci z prechemizovaných verejných kúpalísk.

Energetická náročnosť bazénu.

Každý bazén je ekologickou záťažou. Zvyšuje spotrebu vody a energie na prevádzku obehu vody a kúrenie. Spotrebu vody minimalizujeme zabránením odparovania z vodnej hladiny. Ohrievanie bazénovej vody je v našich klimatických podmienkach nevyhnutnosťou. Pri ideálnej orientácii bazénu, sa pasívnymi ziskami zo slnka, vie voda zohriať nad 25 C asi na jeden mesiac v roku. Energiu na ohrev vody získavame najlepšie z obnoviteľných zdrojov. Solárne kolektory a tepelné čerpadlá sú ideálne riešenia avšak aj oni spotrebovávajú elektrickú energiu. Ekologickosť týchto zdrojov vieme významne podporiť izolovaním vodnej hladiny v čase keď sa bazén nepoužíva. Znižovanie energií potrebných na prevádzku bazénu sa samozrejme ukáže aj na našej peňaženke a táto čiastka často nemusí byť zanedbateľná.

Z textu je zrejmé že v našich klimatických podmienkach je prekrytie exteriérového bazénu nevyhnutnosť a bez neho je prevádza bazéna veľmi problematická. V ďalšej časti si predstavíme rôzne možnosti prekrytí a ukážeme si prečo je terasové prekrytie POOLWALK unikátne a revolučnou odpoveďou na otázku Ako zakryť bazén.

Next Post Previous Post